Zaznacz stronę

Warsztat „Cyberbezpieczeństwo – rola i obowiązki operatorów usług kluczowych”

W dniu 28 sierpnia weszła w życie ustawa, która zobowiąże część przedsiębiorców do uczestniczenia w państwowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Państwowy system cyberbezpieczeństwa zostanie stworzony m.in. przez takie sektory jak: Energia, Transport, Banki, Ochrona Zdrowia oraz Cloud Computing. Brak uczestniczenia w systemie cyberbezpieczeństwa może być związany z poniesieniem kar finansowych do 1 000 000 złotych. Kary mogą także dotyczyć osób zarządzających przedsiębiorstwami do kwot 200% miesięcznego wynagrodzenia.

Mając na uwadze konieczność dostosowania w ciągu kilku miesięcy wielu polskich firm do przepisów nowej ustawy, „Dziennik Gazeta Prawna” wraz z firmą prawniczą Kochański i Partnerzy organizują warsztaty poświęcone cyberbezpieczeństwu. Podczas szkolenia eksperci z Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji Kochanski & Partners wyjaśniają m. in.:

  • jak prawidłowo dostosować firmę do przepisów nowej ustawy,
  • które podmioty są w szczególności zobowiązane do wdrożenia zgodnych z wymogami procesów wewnętrznych,
  • jakie obowiązki czekają na te przedsiębiorstwa w przyszłości,
  • w jaki sposób uniknąć ryzyka poniesienia kar za niespełnienie obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem.
Więcej o warsztatach