Zaznacz stronę

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Główną ideą Kongresu CFO jest integracja środowiska finansów oraz omówienie trendów mających wpływ na pracę CFO w spółkach giełdowych – a w szczególności, jak finanse wspierają biznes, jaki jest łańcuch sukcesu, czyli co powoduje, że CFO jest potrzebny i dlaczego jego rola będzie wzrastać.

Kongres odbędzie się w dniach 23-24 października 2019 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. Jest to kolejne cyklicznie planowane wydarzenie, organizowane w ramach misji edukacyjnej SEG.

Dwudniowe spotkanie w gronie CFO czołowych spółek giełdowych rozpoczną cztery dyskusje panelowe dotyczące odpowiednio finansowania rozwoju spółki (strategia rozwoju rynku kapitałowego, sustainability jako warunek przetrwania, niezbędne działania po stronie emitentów), nowych wyzwań i ryzyk spółek giełdowych (nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń władz spółek, finansowanie dłużne – nowe wyzwania, nowe ryzyka makroekonomiczne, możliwości transferu ryzyka), zmian regulacyjnych i praktycznych w obszarze fiskalnym (nowe wymogi, planowane zmiany podatkowe, doświadczenia ze współpracy z aparatem fiskalnym) oraz cyfryzacji, a w szczególności takich kwestii, jak: zmiany w otoczeniu spółek, znaczenie analizy danych dla rozwoju biznesu, technologia w służbie spółki giełdowej.

Pośród panelistów pierwszej dyskusji udział weźmie Paweł Mardas, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć K&P. W Kongresie wezmą udział także Rafał Rapala, Radca prawny, Starszy Partner, Szef Praktyki Prawa Korporacyjnego K&P oraz Paweł Cholewiński, Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Nieruchomości K&P.

Drugiego dnia Kongresu odbędzie się cykl warsztatów tematycznych. Zajęcia praktyczne umożliwią również dyskusję w kameralnym gronie z udziałem ekspertów rynku. Po lunchu odbędzie się debata związana z nowymi wymogami wobec spółek i ich władz.