Zaznacz stronę

Szkolenie Kochanski & Partners: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – rewolucyjne zmiany w prawie

Dnia 5 września br. w naszym warszawskim biurze odbędzie się szkolenie poświęcone zmianom w zakresie raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR), które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Nowe przepisy są bardzo obszerne: to 1 nowy rozdział Ordynacji podatkowej, 15 rozbudowanych artykułów i lista 24 tzw. „cech rozpoznawczych” oraz aż 102 strony Objaśnień. W konsekwencji, wśród przedsiębiorców wciąż pojawia się wiele wątpliwości i pytań związanych z nałożonymi na nich nowymi obowiązkami w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Nowe regulacje nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki w zakresie informowania organów skarbowych o dokonywanych transakcjach (krajowych i transgranicznych), a których niewypełnienie w określonym terminie (30 dni) jest zagrożone karą grzywny nawet do wysokości 21,6 mln PLN.

Podczas szkolenia omówimy rodzaje transakcji (schematów), które podlegają raportowaniu, sposób ich identyfikacji i raportowania, a także wyjaśnimy, kto i kiedy ma obowiązek wdrożenia tzw. procedury wewnętrznej oraz co grozi za nie wypełnienie nowych obowiązków.

Więcej informacji i rejestracja

matów podatkowych