Zaznacz stronę

Stowarzyszenie “Czwarta Władza” jako odpowiedź na zagrożenie niezależności mediów.

Stowarzyszenie na rzecz niezależności mediów publicznych w Polsce „Czwarta Władza” powstało 4 lipca 2011 r. Stowarzyszenie jest inicjatywą polskich mediów oraz ich otoczenia. Członkami założycielami stowarzyszenia są: Piotr Kochański (Adwokat, Partner Zarządzający) i dr Andrzej Malec (Doradca Podatkowy, Starszy Partner). „Czwarta Władza” będzie podejmować działania, mające na celu umocnienie niezależności mediów publicznych w stosunku do nacisków ze strony partii politycznych i innych grup oraz nacisków niezgodnych z misją mediów publicznych.

Media publiczne nieustannie narażone są na naciski polityczne. Jednak takie sytuacje są wielce niepożądane i nie powinny być tolerowane. Wierząc, że zakres i intensywność wpływów politycznych na media publiczne zależy w największym stopniu od stanu kultury politycznej danego społeczeństwa, Stowarzyszenie twierdzi, że bez zmian systemowych w prawie, nie jest możliwe, aby chronić media publiczne. Celem Stowarzyszenia jest zatem zachęcanie do podjęcia debaty publicznej, która będzie prowadzić  do zmian prawnych niezbędnych do zapobiegania tym negatywnym wpływom.