Zaznacz stronę

Spotkanie członków BPCC w biurze KZRP

1 marca 2012 odbyło się w biurze KZRP spotkanie przedstawicieli firm, będących członkami Grupy Roboczej ds. Czystych Technologii w ramach Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Podczas spotkania został omówiony projekt Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz zmiany w zakresie Prawa Energetycznego i wynikające z nich konsekwencji dla przedsiębiorców. Spotkanie prowadzili: Magdalena Mitas (Kierownik Praktyki Prawa Energetycznego) oraz dr Michał Będkowski-Kozioł (Partner).

link »