Zaznacz stronę

Spotkajmy się podczas IPO Annual Meeting!

W dniach 11 – 13 września 2011 r., Katarzyna Zbierska (Starszy Prawnik) wzięła udział w dorocznej konferencji stowarzyszenia Intellectual Property Owners Association (IPO) w Los Angeles. Podczas tego spotkania odbywa się wiele różnych spotkań edukacyjnych, wystaw, okazji networkingowych i innych wydarzeń dla gości. Konferencja koncentruje się wokół znaczących wydarzeń na świecie, związanych z prawem ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Jedna z sesji była poświęcona cloud computing i problemom związanym z prawem własności intelektualnej, jakie niesie to nowe rozwiązanie. Goście konferencji dyskutowali też zagadnienia ochrony znaków towarowych firm oraz etyki związanej z korzystaniem ze znaków towarowych i patentów.