Zaznacz stronę

Śniadanie z Prawem Pracy

„Śniadanie z Prawem Pracy” już 8 kwietnia 2016 roku w Kochański i Partnerzy.

Podczas spotkania nasi specjaliści z Praktyki Prawa Pracy podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa pracy i przybliżą Państwu następujący temat:

Umowy terminowe w świetle nowelizacji kodeksu pracy.

W dniu 22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadza rewolucyjne zmiany do umów o pracę zawartych na czas określony. Wszyscy pracodawcy, niezależnie od tego,
czy zawarli takie umowy przed wejściem w życie nowelizacji, czy też dopiero zamierzają je zawrzeć, są zobowiązani stosować jej przepisy.
Zmieniony kodeks pracy przewiduje obecnie, że okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę na czas określony
zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Nowelizacja obejmuje również szereg przepisów przejściowych, wyjaśniających zasady stosowania zmienionych przepisów kodeksu pracy do umów trwających w dniu jej wejścia w życie.

Podczas spotkania przedstawimy i omówimy na przykładach (case study):
• aktualny katalog umów o pracę
• zasady wypowiadania umów zawartych na czas określony
• zasady stosowania fikcji umowy zawartej na czas nieokreślony do umowy zawartej na czas określony
• konsekwencje nowelizacji dla trwających umów na czas określony
• zmiany w zakresie wysokości odszkodowań z tytułu rozwiązania umowy zawartej na czas określony

Spotkanie poprowadzą Anna Gwiazda, Radca prawny, Partner, Dr Joanna Ostojska, Adwokat oraz Anna Golenia, Prawnik z firmy prawniczej Kochański i Partnerzy.

Więcej szczegółów: Śniadanie z Prawem Pracy