Zaznacz stronę

Śniadanie podatkowe: Zmiany w cenach transferowych

Zapraszamy na śniadanie podatkowe dotyczące tematyki cen transferowych, które odbędzie się w siedzibie warszawskiego biura Kochański i Partnerzy.

Podczas spotkania omówione zostaną istotne zmiany regulacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

W obliczu nowych przepisów prawnych, tematyka cen transferowych stanowić będzie istotne ryzyko regulacyjne dla grup kapitałowych. Obowiązki związane z minimalizowaniem tego ryzyka są zazwyczaj pełnione przez dyrektorów finansowych, głównych księgowych lub doradców podatkowych.

Organizowane przez nas śniadanie podatkowe prowadzone będzie w formie porównania dotychczasowych i obecnych regulacji dotyczących cen transferowych, w zakresie poniższych zagadnień:

  • definicja powiązań kapitałowych i osobowych;
  • rodzaje transakcji i zdarzeń podlegających regulacjom z zakresu cen transferowych oraz progi wartościowe, po których przekroczeniu transakcje podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu;
  • zakres obowiązków dokumentacyjnych, który uzależniony jest od przychodów lub kosztów podatnika, w tym omówienie tzw. local filebenchmark studymaster filecountry-by-country reporting;
  • nowe obowiązki i odpowiedzialności członków zarządu w zakresie cen transferowych.

 Przedstawione powyżej zagadnienia zostaną uzupełnione praktycznym komentarzem, uwzględniającym praktykę organów skarbowych, stanowisko i komunikaty polskiego Ministerstwa Finansów oraz kierunek zmian regulacji dotyczących cen transferowych kształtowany przez OECD.

Spotkanie ma charakter nieodpłatny i odbędzie się 20 października 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie naszej kancelarii (Pl. Piłsudskiego 1, Metropolitan, Warszawa).

20171020 Kochanski & Partners - Śniadanie podatkowe Zmiany w cenach transferowych