Zaznacz stronę

Projekt The European Patent Litigation Comparison Table

Z przyjemnością informujemy, że KZRP, jako jedyna firma prawnicza z Polski, wzięła udział w projekcie, zainicjowanym przez Taylor Wessing w Londynie, którego celem jest dokonanie porównania systemów prawnych w różnych krajach europejskich w zakresie prawa patentowego.

Inne kraje europejskie reprezentowane przez firmy prawnicze miały również swój udział w pracach nad projektem. Efektem tej współpracy jest „Europejska tabela porównawcza sądowego rozstrzygania sporów patentowych”. Jest to użyteczne narzędzie nie tylko z perspektywy firm prawniczych, ale także dla przedsiębiorstw działających na skalę międzynarodową.