Zaznacz stronę

Umowy Dystrybucyjne

Zespół Kochanski & Partners prowadzi bieżące doradztwo w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej dla producentów, importerów oraz generalnych dystrybutorów towarów o zróżnicowanym charakterze. Opracowanie optymalnego, jak również zgodnego z obowiązującym prawem modelu dystrybucji wymaga uwzględnienia szeregu dziedzin prawa, jak również specyficznych uwarunkowań biznesowych lub zwyczajowych związanych z funkcjonowaniem danej branży.

Nasi prawnicy tworzyli lub współtworzyli kompletne umowy dystrybucyjne dla przedsiębiorców działających, między innymi, w sektorach FMCG, motoryzacyjnym, chemicznym, farmaceutycznym, wydawniczym oraz towarów luksusowych. Zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru optymalnego systemu dystrybucji, jak również jego praktyczne wdrożenia.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Ocena możliwości wprowadzenia, jak również doradztwo w zakresie wyboru systemu dystrybucji
  • Tworzenie podstaw umownych dla funkcjonowania wybranego systemu dystrybucji (w tym dystrybucji wyłącznej, dystrybucji selektywnej, systemów franczyzowych)
  • Doradztwo w zakresie kształtowania polityki rabatowej wobec dystrybutorów, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rabatowej przedsiębiorców posiadających pozycje dominującą
  • Pomoc w zakresie kształtowania polityki dystrybucyjnej w kontekście wymogów prawa konkurencji
  • Kształtowanie umów z dystrybutorami w zakresie obowiązków wsparcia sprzedaży
  • Tworzenie rozwiązań w zakresie zabezpieczenia płatności za dostarczane towar
  • Powiązane usługi

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych