Zaznacz stronę

Handel Międzynarodowy

Zespół Kochanski & Partners świadczy unikalne usługi w zakresie międzynarodowych transakcji handlowych, międzynarodowego przewozu towarów, a także doradztwa obejmującego zarówno publiczno-, jak i prywatnoprawne aspekty międzynarodowego handlu towarami, usługami oraz handlowych aspektów własności intelektualnej.

Nasz zespół składa się z wysokiej klasy specjalistów posiadających doświadczenie w zakresie prawa Światowej Organizacji Handlu, międzynarodowych zwyczajów handlowych, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa międzynarodowego transportu morskiego, lądowego i lotniczego. Obsługujemy podmioty krajowe i zagraniczne we wszystkich sektorach handlu międzynarodowego.

W naszym zespole są również eksperci w zakresie międzynarodowego arbitrażu handlowego co powoduje, że jesteśmy gotowi udzielić pomocy na każdym etapie sprawy.

Ponadto posiadamy wiedzę i doświadczenie w ramach Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej, zarówno w zakresie stosowania umów handlowych zawartych przez Unię Europejską z państwami trzecimi, jak i stosowania środków jednostronnych (cła antydumpingowe, cła wyrównawcze, środki ochronne).

Ze względu na nasze unikalne doświadczenia, także międzynarodowe, obejmujące między innymi członkostwo w Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw międzynarodowego prawa handlowego, jesteśmy w stanie doradzać zarówno na etapie tworzenia, wykonywania, jak i stosowania międzynarodowych kontraktów handlowych.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przygotowanie i negocjowanie projektów umów zgodnie z międzynarodowymi standardami kontraktów handlowych (UNIDROIT, Europejskie zasady kontraktów)
  • Przygotowanie i negocjowanie projektów umów w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów zgodnie z postanowieniami Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów
  • Przygotowanie i negocjowanie projektów umów w sprawie międzynarodowego przewozu towarów (INCOTERMS, reguły rotterdamskie)
  • Reprezentowanie Klientów w przypadku międzynarodowych sporów handlowych, a także w postępowaniach z zakresu prawa Światowej Organizacji Handlu (postępowania antydumpingowe, postępowania w sprawie ceł wyrównawczych oraz handlowych środków ochronnych)
  • Powiązane usługi

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych