Zaznacz stronę

Prawo Celne

Zespół Prawa celnego Kochanski & Partners tworzą eksperci łączący doświadczenie na gruncie prawnym i podatkowym. Oferujemy wsparcie zarówno w codziennej działalności handlowej, jak również w podejmowaniu efektywnych ekonomicznie decyzji związanych z transgranicznymi transakcjami towarowymi. Nasi eksperci pomagają również w przypadku powstania sporów z organami celnymi oraz organami podatkowymi.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie unijnego i międzynarodowego prawa celnego. Naszym Klientom doradzamy, między innymi, w kwestiach dopuszczenia towaru na rynek unijny oraz ewentualnych sporów z organami Unii Europejskiej co do stosowania przez Unię jednostronnych środków handlowych. Ponadto nasi eksperci pomagają w zakresie stosowania reguł Światowej Organizacji Celnej oraz Światowej Organizacji Handlu.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów celnych, w tym Wspólnotowego Kodeksu Celnego;
  • Pomoc w ustalaniu klasyfikacji celnej towarów oraz występowaniu o Wiążące Informacje o Pochodzeniu towarów oraz Wiążące Informacje Taryfowe
  • Pomoc we wdrażaniu procedur gospodarczych
  • Opracowanie transgranicznych umów gospodarczych
  • Reprezentacja w postępowaniach celnych oraz podatkowych, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
  • Reprezentacja w relacjach z organami celnymi państw trzecich w postępowaniach dotyczących stosowania reguł Światowej Organizacji Celnej i Światowej Organizacji Handlu
  • Powiązane usługi

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych