Zaznacz stronę

Kontrakty Handlowe

Zespół Kochanski & Partners świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie doradztwa, kształtowania oraz wykonywania kontraktów handlowych. Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje przygotowanie i wdrażanie całego spektrum umów cywilnoprawnych związanych z działalnością przedsiębiorstw.

Nasi eksperci oferują usługi w zakresie przygotowywania projektów umów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki, w szczególności w sektorze budowlanym, FMCG, motoryzacyjnym, chemicznym, farmaceutycznym, wydawniczym, telekomunikacyjnym, nowych technologii. Nasz zespół ma również duże doświadczenie w projektowaniu wzorów umów dla sieci handlowych.

Szeroki zakres ekspertyzy zdobytej w toku prac dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w wielu branżach pozwala prawnikom Kochanski & Partners na optymalne dostosowanie projektowanych kontraktów dla regulacji sektorowych, jak również uwzględnienie specyfiki relacji handlowych w ramach danej branży.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych
  • Przygotowywanie ogólnych warunków sprzedaży i ogólnych warunków świadczenia usług
  • Wsparcie w procesie negocjowania treści umów
  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umów handlowych
  • Pomoc prawną związaną ze stosowaniem tzw. „opłat półkowych”
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji handlowych
  • Powiązane usługi

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych