Zaznacz stronę

PRAKTYKA PRAWA HANDLU I DYSTRYBUCJI W KOCHAŃSKI ZIĘBA i PARTNERZY WZMOCNIONA O UNIKATOWE DOŚWIADCZENIA I KOMPETENCJE Z ZAKRESU PRAWA GIER I ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH

W listopadzie w skład zespołu Prawa Handlu i Dystrybucji firmy prawniczej Kochański, Zięba i Partnerzy dołączył adwokat Bartosz Kosek. Wzmocni on szeregi krakowskiego oddziału kancelarii.

Bartosz Kosek specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w szeroko rozumianym prawie hazardowym. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu wielomilionowych sporów sądowych. Reprezentował przedsiębiorstwo przesyłowe w wielomilionowych i wieloaspektowych sporach w zakresie roszczeń związanych z lokalizacją urządzeń przesyłowych.

Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentacji i obsłudze podmiotów z branży gier i zakładów wzajemnych. Występował w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych związanych z Ustawą o grach hazardowych (m.in. w postępowaniach koncesyjnych oraz w postępowaniach związanych z tzw. „uznaniem gry za grę losową”). Reprezentował klientów przed Komisją Europejską w procedurze zgłaszania zastrzeżeń w toku postępowania notyfikacyjnego nowelizacji Ustawy o grach hazardowych. Występował w sprawach cywilnych (odszkodowawczych) związanych z obowiązywaniem
i stosowaniem Ustawy o grach hazardowych. Przygotowywał szereg opinii prawnych dotyczących prawa gier i zakładów m.in. dotyczących loterii promocyjnych, online – gamblingu, reklamy hazardu, skutków prawnych planowanych nowelizacji przepisów, warunków i zasad badania automatów do gier przez tzw. jednostki badające).

Mecenas Kosek był także stałym doradcą prawnym dużych podmiotów gospodarczych (w tym podmiotów z udziałem Skarbu Państwa). Do zakresu jego obowiązków należało m.in. reprezentowanie klientów w wielomilionowych negocjacjach handlowych oraz gospodarczych sporach sądowych jaki i  koordynowanie zespołów przeprowadzających badania due diligence (m.in. koordynator zespołów due diligence prywatyzowanej Spółki Skarbu Państwa – wartość kontraktu 320 mln zł oraz polskiego klubu żużlowego należącego do Ekstraligi).

W ostatnich miesiącach a właściwie latach mamy do czynienia z ogromnymi zmianami, które dotykają sektora handlu i dystrybucji w zakresie prawa gier i zakładów wzajemnych. Nowelizacje Ustawy o grach hazardowych które weszły w życie w Polsce w kwietniu oraz lipcu tego roku w połączniu z dotychczasowymi przepisami tej ustawy należą do najbardziej restrykcyjnych regulacji w Europie. Pewną nadzieją i szansą dla branży gier i zakładów może być rozwój zakładów wzajemnych w zakresie tzw. zdarzeń wirtualnych, co umożliwione zostało kwietniową nowelizacją ustawy hazardowej.  Rola profesjonalnej i wyspecjalizowanej obsługi prawnej w tak trudnych i dynamicznych gałęziach prawa jak prawo gier i zakładów jest nie do przecenienia. Mając świadomość czekających nas wyzwań w tym obszarze chcemy się do nich jak najlepiej przygotować. Chcemy, aby nasz zespół i Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy była liderem na rynku usług prawnych dla sektora handlu i dystrybucji również w zakresie prawa gier i zakładów wzajemnych – powiedział Krzysztof Zięba, Szef Praktyk FMCG Handlu Detalicznego i Motoryzacji oraz Prawa Handlu i Dystrybucji.

Bartosz Kosek jest absolwentem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed dołączeniem do Kochanski & Partners przez 6 lat współpracował z Kancelarią Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie, gdzie Pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Jest także członkiem Rad Nadzorczych dużych podmiotów gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim.

Bartosz Kosek 2