Zaznacz stronę

Postępy Żywienia Klinicznego – nowa publikacja Praktyki Ochrony Zdrowia Kochanski & Partners

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnią publikacją stworzoną przez prestiżowe towarzystwo medyczne przy współpracy z Praktyką Ochrony Zdrowia Kochanski & Partners. Mecenas Paweł Borowski, Szef Praktyki Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia, jest autorem jednej z trzech części specjalnego dodatku poczytnego czasopisma specjalistycznego, dystrybuowanego w środowiskach medycznych – Postępy Żywienia Klinicznego. Artykuł dotyczy ram prawnych finansowania żywienia klinicznego po wejściu w życie tzw. ustawy o sieci szpitali.

Link do artykułu: Postępy Żywienia Klinicznego