Zaznacz stronę

Dr Izabela Andrzejewska-Czernek

Radca prawny, Starszy Prawnik

Dr Izabela Andrzejewska-Czernek
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Izabela Andrzejewska-Czernek ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów instytucjonalnych i osób fizycznych, w tym w reprezentacji podatników w sporach podatkowych przed organami administracji podatkowej i przed sądami administracyjnymi. Wspierała klientów z branż: telekomunikacyjnej, FCMG, motoryzacyjnej i deweloperskiej. Opiniowała liczne projekty aktów prawnych o zasadniczym znaczeniu dla polskiego systemu podatkowego. Współpracowała przy tworzeniu raportów prawnoporównawczych wymagających analiz określonych rozwiązań podatkowych w różnych jurysdykcjach. Jest ekspertem w zakresie badań nad orzecznictwem TSUE.

Zawodowe szlify zdobywała głównie w Dziale Doradztwa Podatkowego spółki Ernst & Young (EY) oraz w kancelarii GWW oraz w ZIMNY Doradcy Podatkowi. Wspierała merytorycznie zespoły prawników działające w ramach kancelarii, a także koordynowała merytorycznie współpracę całego zespołu z mediami.

Wykładała prawo podatkowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 8 lat była opiekunem założonego przez siebie koła naukowego.

Prowadziła lub przygotowywała liczne szkolenia dla Klientów.

Jest jednym z autorów haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa, w części „Prawo podatkowe”. Jest także autorką lub współautorką niemal 10 publikacji książkowych. Swoją opinię na tematy z zakresu prawa podatkowego prezentuje często na łamach prasy codziennej.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, International Fiscal Association.

Edukacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Magister Prawa, 2003) oraz Europejskie Studia Specjalne  na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2003), stacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytacie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008).