Zaznacz stronę

Palestra, numer lipiec-sierpień 2012 publikuje artykuł dr Beaty Paxford „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 marca 201 r. III CZP 6/10

Teza głosowanej uchwały brzmi: Bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może być nadana klauzula wykonalności, jeżeli w tytule tym czynność bankowa, z której wynikają dochodzone roszczenia, wskazana jest w sposób umożliwiający jej zindywidualizowanie i zakwalifikowanie jako czynności bankowej.

pdf »