Zaznacz stronę

Nowe obowiązki dla firm – raportowanie tzw. „schematów podatkowych” („MDR”)

Przedsiębiorco! Czy twoja organizacja jest przygotowana na rewolucyjne zmiany?

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym nakładające dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. Niewypełnienie ich w terminie 30 dni jest zagrożone karą grzywny do 21,6 mln PLN.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek raportowania tzw. „schematów podatkowych” (ang. mandatory disclosure rules, czyli w skrócie: „MDR”), zarówno transgranicznych, jak i krajowych.

Przedsiębiorcy już teraz powinni dostosować firmowe procedury do nowych wymogów, w tym m. in. zweryfikować schematy, które będą raportować, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za raportowanie MDR, jak również…

Czytaj dalej