Zaznacz stronę

„Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym” – nowa książka pod redakcją prof. Cezarego Mika i dr. Marka Jeżewskiego

Nakładem Wydawnictwa Scriptum ukazała się książka „Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym” pod redakcją prof. Cezarego Mika (Prorektora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz dr. Marka Jeżewskiego (szefa Praktyki Arbitrażu Inwestycyjnego oraz Praktyki Prawa Międzynarodowego w naszej Kancelarii).

Od Wydawcy: „W oddawanej do rąk Czytelnika książce swoboda handlu międzynarodowego jest analizowana z perspektywy historycznej i współczesnej, prawa publicznego i prawa prywatnego. Analizowany jest status prawnomiędzynarodowy. Rozważa się również szeroko stosunek państw i różnych organizacji międzynarodowych (klasycznych i integracji regionalnej) do handlu międzynarodowego i jego ograniczeń. Wreszcie omawia się i ocenia stosowanie wobec handlu kryteriów niehandlowych, czy szerzej nieekonomicznych, jak ochrona międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (sankcje międzynarodowe), ochrona praw człowieka czy środowiska naturalnego. Handel międzynarodowy kojarzy się przede wszystkim z okresem pokoju i współpracy między państwami. Istotnie zasadniczo pokój jest okresem jego rozwoju i wzrostu. Jednak ma on miejsce również w okresie konfliktu zbrojnego. Także ta perspektywa zostaje uwzględniona w tej publikacji”.