Zaznacz stronę

Sukces KZRP w reprezentacji Jana Marii Rokity w sporze sądowym

Informujemy o dużym sukcesie sądowym KZRP w wydającym się „przegranym od początku” sporze sądowym Jana Marii Rokity z Konradem Kornatowskim.

Za sprawą wniosku, przygotowywanego głównie przez mec. Konrada Orlika, który jest czlonkiem kilkuosobowego zespołu powołanego w KZRP będąca pełnomocnikiem Jana Rokity, Sąd Apelacyjny wstrzymał wykonalność wcześniejszego wyroku nakazującego panu Rokicie przeprosiny bylego Szefa Policji Konrada Kornatowskiego:

„Postanowieniem z dnia 16 maja 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu wniosku pełnomocnika Jana Rokity wstrzymał wykonalność Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I ACa 295/08) do czasu zakończenia sprawy ze skargi pozwanego o wznowienie postępowania.

Wyrok Sądu Apelacyjnego z 2009 r. zapadł w sprawie z powództwa K. Kornatowskiego przeciwko J. Rokicie o ochronę dóbr osobistych. W wykonaniu powyższego orzeczenia pozwany miał przeprosić powoda za swoje wypowiedzi z 2007 r. dotyczące udziału K. Kornatowskiego jako Prokuratora w sprawie wyjaśnienia okoliczności zgonu Tadeusza Wądołowskiego na Komisariacie Milicji w Gdyni w czasach PRL. Orzeczenie Sądu z maja 2014 r. wstrzymuje prowadzone postępowania egzekucyjne o opublikowanie przeprosin w prasie drukowanej oraz umożliwia J. Rokicie dalsze prowadzenia obrony swych interesów jako pozwanego w oparciu o przedłożone do akt sprawy dokumenty z IPN, które nie były dostępne Sądowi Apelacyjnemu gdy po raz pierwszy rozpoznawał sprawę w 2009 r., a zdaniem pozwanego mogą mieć znaczenie dla oceny domniemanej bezprawności wypowiedzi Jana Rokity z 2007 r.”

Wypowiedzi mec. Konrada Orlika mogą Państwo przeczytać m.in. w wiadomościach na portalu TVN24 „Rokita ma przedstawić nowe dowody obciążające b. szefa policji. Na razie nie musi przepraszać”:

link »