Zaznacz stronę

Szymon Gałkowski i Karol Połosak w Contact Magazine BPCC „By whom and on what basis may a company be represented?”

W majowym numerze Contact Magazine wydawanym przez Izbę Brytyjską (BPCC) ukazał się artykuł Szymona Gałkowskiego i Karola Połosaka na temat pełnomocnictw w spółkach „By whom and on what basis may a company be represented?”

link »