Zaznacz stronę

Dr Ireneusz Matusiak w publikacji Urzędu Patentowego RP „Ochrona gier komputerowych”

W publikacji Urzędu Patentowego RP „Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO” pojawił się artykuł autorstwa Dr Ireneusza Matusiaka „Ochrona gier komputerowych”.