Zaznacz stronę

Dr Marek Jeżewski arbitrem podczas ELSA Moot Court Competition (EMC2)

Dr Marek Jeżewski objął funkcję arbitra podczas Rundy Regionalnej ogólnoświatowego konkursu ELSA Moot Court Competition (EMC2) on WTO Law, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA wspólnie ze Światową Organizacją Handlu (World Trade Organization, WTO). Runda Regionalna (po raz pierwszy w Polsce) odbędzie się w dniach 26-30 marca 2014 r. Prestiżową inicjatywę swoim patronatem objęły: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, a także Wojewoda Mazowiecki. Partnerami konkursu są: DLA Piper oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

link »