Zaznacz stronę

Rafał Zięba, Partner w Kancelarii Kochański Rapala i Partnerzy powołany do Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

W dniu 19 grudnia 2013 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarowej Giełdy Energii S.A. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do składu Rady powołano partnera Kancelarii Kochański Rapala i Partnerzy – mec. Rafała Ziębę wraz z byłym Ministrem Skarbu Państwa – Aleksandrem Gradem (obecnie prezesem PGE Energia Jądrowa 1).

Mec. Rafał Zięba jest adwokatem specjalizującym się w prawie rynków kapitałowych i finansowych. Od kilkunastu lat reprezentuje spółki w procesach sądowych i arbitrażowych.