Zaznacz stronę

Magdalena Mitas oraz Dr Michał Będkowski-Kozioł przeprowadzili szkolenie dla firm członkowskich Business Centre Club „Case study: problemy prawne w procesie inwestycyjnym: prawo budowlane, ochrony środowiska i postępowanie administracyjne”.

Omówili tematy związane ze zmianami w prawie budowlanym/ zagospodarowania przestrzennego od 01.01.2014 r., zabezpieczeniem praw do gruntu dla inwestycji na gruntach skarbu państwa, pozwoleniami na budowę i ocenami oddziaływania inwestycji na środowisko, postępowaniami administracyjnymi w kontekście relacji budowlanych i środowiskowych, aspektami planistycznymi inwestycji infrastrukturalnych.