Zaznacz stronę

Dr Michał Będkowski-Kozioł w IKARZ-e „Obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw lub energii w świetle art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Zagadnienia wybrane.”

Artykuł autorstwa dr. Michała Będkowskiego-Kozioła „Obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw lub energii w świetle art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Zagadnienia wybrane.” ukazał się na łamach IKAR-a (Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego).

link »