Zaznacz stronę

Milowy krok w reprezentacji Schooner Capital w sporze arbitrażowym

3 września 2013 r. to kolejna ważna data dla KZRP oraz amerykańskich inwestorów, Schooner Capital, Vincenta J. Ryana oraz Atlantic Investment Partners, w jednym z największych postępowań arbitrażowych dotyczącym sporu inwestora amerykańskiego z Polską na podstawie Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. KZRP reprezentująca inwestorów złożyła w tym dniu kolejny kluczowy dokument w procesie, tj. Claimants’ Reply Memorial. Spór rozstrzygany jest przez Trybunał Arbitrażowy w ramach Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID).

W procesie, w pracach na rzecz inwestorów udział biorą: Piotr Kochański, dr Marek Jeżewski, dr Andrzej Malec, Rafał Bobkiewicz, Katarzyna Komulainen, Katarzyna Ziomek, Sylwia Uziębło, Anna Zięba i Magdalena Papiernik.