Zaznacz stronę

Anna Zięba w TVN CNBC – Twój Brat PIT

Przedsiębiorca może odliczyć od dochodu straty podatkowe z poprzednich lat. W danym roku można odliczyć nie więcej niż 50% strat z danego roku podatkowego. Stratę można odliczyć także od bieżących dochodów z tytułu rozliczenia zaliczek, a przedsiębiorca sam decyduje i kiedy i w jakim stopniu chce odliczyć stratę.

link »