Zaznacz stronę

Dr Marek Jeżewski arbitrem Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu

Dzięki wieloletniej praktyce i doświadczeniu Marka Jeżewskiego w zakresie  arbitrażu został on zaproszony przez Przewodniczącego  Sądu Polubownego Krajowej Izby Sportu, pana Pawła Mazura,  do objęcia funkcji Arbitra Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu.

Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Sportu został powołany dla rozstrzygnięcia sporów o charakterze majątkowym i niemajątkowym w zakresie szeroko rozumianej działalności sportowej. Arbitraż przy Krajowej Izbie Sportu daje szansę na odformalizowanie, szybkie i poufne rozwiązywanie spraw spornych przez wybitnych ekspertów, wyróżniających się wiedzą prawniczą, a także cieszących się autorytetem w świecie sportu.