Zaznacz stronę

KZRP i Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na śniadanie biznesowe

Spotkanie „Jak skutecznie dochodzić swoich praw w sporze z państwem” będzie poświęcone problematyce międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego. Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2012 roku w siedzibie kancelarii, w budynku Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1 w Warszawie.

Celem spotkania będzie przybliżenie uczestnikom, cieszącej się coraz większą popularnością wśród inwestorów zagranicznych, formy dochodzenia roszczeń od państwa, a mianowicie inicjowania międzynarodowego postępowania arbitrażowego w oparciu o oferty arbitrażu zawarte w międzynarodowych traktatach o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.

Prelegenci w sposób przystępny i poparty przykładami z praktyki przedstawią sytuacje, w których inwestor może dochodzić swoich praw przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym. W szczególności skupią się na możliwościach dochodzenia przez inwestora roszczeń związanych z naruszeniem przez państwo zawartej z nim umowy inwestycyjnej.

W załączeniu przedstawiamy szczegółową informację o spotkaniu. Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw dokonujących inwestycji w Polsce bądź w kraju innym niż kraj ich pochodzenia. Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres m.wasaznik@phig.pl

link »