Zaznacz stronę

Magdalena Mitas w magazynie „Die Wirtschaftsnachrichten“ (Wi)

Artykuł Magdaleny Mitas (Kierownik Praktyki Prawa Energetycznego) na temat zmian w prawie energetycznym i wynikających z nich konsekwencji dla przedsiębiorców ukazał się w magazynie „Die Wirtschaftsnachrichten“ (Wi), wydawanym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.

pdf »