Zaznacz stronę

KZRP obsługiwała szwedzką grupę SEKAB Biofuels & Chemicals przy inwestycji w Bioagra S.A

Rafał Rapala_portretKancelaria Kochański Rapala i Partnerzy obsługiwała grupę jednego z największych producentów bioetanolu na świecie – SEKAB BioFuels & Chemicals w związku z jej inwestycją w 49% akcji w spółce Bioagra S.A. Inwestycja zakończyła się sprzedażą pakietu 49% akcji do spółek zależnych od rodziny Zbigniewa Komorowskiego za łączną kwotę 233 miliony SEK.

Projekt obejmował także:
– bieżącą pomoc prawną w związku z prowadzeniem inwestycji w Bioagra S.A., w związku, z którą prawnicy KZRP, mec. Rafał Rapala oraz mec. Rafał Zięba, byli równocześnie członkami władz Bioagra S.A. powołanymi przez SEKAB (zarząd i rada nadzorcza Bioagra S.A.) oraz członkami rady dyrektorów w SEKAB,
– przeprowadzenie audytu prawnego spółki Bioagra S.A.,
– doradztwo prawne w związku z wypracowaniem i wdrożeniem optymalnego rozwiązania podatkowego dla celów sprzedaży akcji SEKAB w Bioagra,
– reprezentowanie klienta w ramach negocjacji z bankami finansującymi Bioagra oraz zmianę istniejącej dokumentacji finansowej w związku ze zmianą konsorcjum bankowego finansującego spółkę na kwotę ponad 70 milionów EUR,
– negocjacje z bankami finansującymi Bioagra zakończone spłatą do SEKAB pożyczek podporządkowanych oraz należności handlowych na kwotę 6 milionów EUR,
– wielowątkowe negocjacje związane z rozwiązaniem umowy akcjonariuszy połączonej z wzajemną ugoda oraz zrzeczeniem się wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami transakcji,
– przygotowanie wszelkich dokumentów transakcyjnych dotyczących sprzedaży przez SEKAB pakietu 49% akcji w Bioagra do spółek zależnych od rodziny Zbigniewa Komorowskiego za pośrednictwem domu maklerskiego.

Projekt był prowadzony przeszło ponad 2 lata, od października 2012 do grudnia 2014 roku.

SEKAB był reprezentowany przez grupę prawników z Departamentów Prawa Spółek, Prawa Podatkowego oraz Sporów Sądowych Kochański Rapala i Partnerzy: Rafała Ziębę, Pawła Cholewińskiego, Tomasza Zaleskiego, Aleksandrę Polak, Małgorzatę Buszko, Pawła Gunia, kierowanych przez Rafała Rapalę.

Spółki zależne od rodziny Zbigniewa Komorowskiego były reprezentowane przez Tomasza Kańskiego z Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Dentons reprezentował banki finansujące Bioagrę S.A.