Zaznacz stronę

KZRP uczestniczy w spotkaniu Odpowiedzialny marketing w branży spożywczej, 21 czerwca 2012 r.

Dr. iur. L.L.M. Katarzyna Zbierska, radca prawny uczestniczy w spotkaniu Grupy Roboczej Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej ds. Zywności. Tematem spotkania jest odpowiedzialny marketing w branży spożywczej. Seminarium jest poświęcone dyskusji na temat regulacji wewnętrznych i obowiązującego porządku prawnego w zakresie marketingu i znakowania żywności oraz doświadczeniom polskim i brytyjskim w tym zakresie.