Zaznacz stronę

KZRP partnerem konferencji “Polubownie – to znaczy jak? Mediacja i arbitraż: podobieństwa i różnice”.

Firma KZRP była partnerem konferencji “Polubownie – to znaczy jak? Mediacja i arbitraż: podobieństwa i różnice”, która odbyła się 23 marca 2012 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorami konferencji byli: Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW oraz Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Mecenas Piotr Kochański był moderatorem panelu dyskusyjnego „Rola prawników jako pełnomocników stron w mediacji, arbitrażu i przed sądem”.

pdf »