Zaznacz stronę

Kochanski & Partners w prestiżowej transakcji nieruchomościowej w centrum Warszawy na rzecz Echo Polska Properties

Spółki Echo Polska Properties N.V. (EPP) – wiodący fundusz typu REIT (Real Estate Investment Trust) wraz z Echo Investment S.A. (największy polski deweloper), zawarły warunkowe umowy dotyczące wspólnego nabycia nieruchomości przy ul. Towarowej 22 w Warszawie oraz wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego na tej nieruchomości. Całość projektu po stronie EPP pod względem prawnym obsługiwał zespół ekspertów z polskiej Firmy Prawniczej Kochański & Partners.

Kupujący zapłacą łączną cenę w wysokości do 120 mln EUR, przy czym 78 mln EUR zostanie zapłacone z chwilą podpisania umowy sprzedaży, zaś pozostała część – po spełnieniu określonych warunków dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Transakcja jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, w tym uzyskania zgody Prezesa UOKiK.

W tym roku zespół naszych ekspertów przeprowadził trzy największe transakcje w branży nieruchomości w Polsce. Pierwsza z nich opiewała na kwotę 1,2 mld EUR, druga na ponad 1 mld PLN, trzecia zaś na pół miliarda polskich złotych. Tym samym podkreśliliśmy pozycję naszej firmy w branży usług nieruchomości na Polskim rynku.”powiedział Rafał Zięba, Partner Zarządzający.

Towarowa 22 to nieruchomość składająca się z kilku działek nabytych w drodze pięciu transakcji. W związku z tym stanowi największy obszar komercyjny znajdujący się w centrum Warszawy, o łącznej powierzchni około 6,5 ha i potencjale zagospodarowania ponad 100.000 m2 (powierzchnia najmu brutto).

Echo Polska Properties to fundusz inwestycyjny działający w sektorze nieruchomości wg formuły REIT i inwestujący w nieruchomości handlowe i biurowe w całej Polsce. EPP utworzona przez Echo Investment oraz fundusz Redefine Properties z RPA, jest notowana na giełdach w Luksemburgu i Johannesburgu. Posiada zdywersyfikowany portfel sześciu projektów biurowych i dziesięciu projektów handlowych o łącznej powierzchni najmu brutto 424 216 m2  Budynki zlokalizowane są w 11 największych miastach Polski o silnej gospodarce i wysokiej sile nabywczej, a także atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów. Celem EPP jest stworzenie w Polsce największej, generującej przychody, platformy rentownych aktywów handlowych, biurowych i magazynowych, przynoszących wysokie stopy zwrotu swoim akcjonariuszom. W skład zespołu Kochanski & Partners obsługującego transakcję, pod kierownictwem mecenasa Andrzeja Zająca, wchodzili m.in. Kamil Osiński, Marcin Rżysko, Aleksandra Polak, Szymon Gałkowski, Edyta Rękawek i Klaudia Szymańska-Rutkowska.

Spółka Echo Investment S.A. reprezentowana była przez kancelarię Weil Gotshal & Manges, zaś Griffin Real Estate – przez Hogan Lovells.

„Fakt, że EPP ponownie powierzyło nam obsługę prawną kluczowych dla swojego biznesu transakcji inwestycyjnych jest dla nas ogromną nobilitacją. Gratuluję wszystkim, którzy doprowadzili do tego  sukcesu”.- dodał Rafał Zięba, Partner Zarządzający.

picmonkey-collage