Zaznacz stronę

Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Dr Marek Jeżewski (Partner) jest autorem komentarza do Wspólnej Polityki Handlowej (art. 206-207) do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Opracowanie pod redakcją naukową prof. Andrzeja Wróbla zostało wydane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2012. W swoim komentarzu dr Jeżewski koncentruje się na najnowszych osiągnięciach Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej, związanych z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, włączając w to całkowicie nowe zagadnienie unijnej polityki inwestycyjnej. Komentarz obejmuje również klasyczną problematyką relacji pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym wymiarem unijnej polityki handlowej.