Zaznacz stronę

Kochański Rapala i Partnerzy wygrywają w pierwszej instancji kolejną sprawę w obronie wolności słowa

7 sierpnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo Sovereign  Capital w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz redaktorowi Wojciechowi Cieśli. Sprawa toczyła się o naruszenie dóbr osobistych artykułem pt. „Transparency International ukrywa swoich sponsorów i załatwia ich interesy” opublikowanym 30 kwietnia 2009 roku w Dzienniku Polska Europa Świat. Artykuł redaktora Wojciecha Cieśli otrzymał w 2009 roku nagrodę Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze.

Jednym z bohaterów artykułu była również spółka Sovereign Capital, która uznała, że artykuł narusza jej dobra osobiste i pozwała wydawcę oraz autora tekstu domagając się przeprosin, zadośćuczynienia oraz zapłaty świadczenia na cel społeczny. Mecenas Tobiasz Szychowski z firmy prawniczej Kochański Rapala i Partnerzy reprezentował w tej sprawie wydawnictwo Ringier Axel Springer – jedno z największych polskich wydawnictw oraz autora artykułu.

Sąd Okręgowy oddalając powództwo uznał że stawiane przez Sovereign Capital zarzuty niezachowania rzetelności i staranności dziennikarskiej za nieprawdziwe i nieuzasadnione. W ocenie sądu artykuł zawierał prawdziwe informacje oraz znajdujące w nich oparcie uzasadnione krytyczne oceny, do których dziennikarz miał prawo. Wyrok jest nieprawomocny.