Zaznacz stronę

Kochański Rapala i Partnerzy konsultantami wspólnego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Paweł Gunia, adwokat został zaproszony do konsultacji wspólnego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Centrum Badań i Rozwoju. Celem programu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w następujących obszarach:

  • środowiskowe aspekty wydobycia gazu niekonwencjonalnego
  • efektywność energetyczna i magazynowanie energii
  • ochrona i racjonalizacja ochrony wód
  • pozyskiwanie energii z czystych źródeł

Efektem tego programu ma być budowa spójnego instrumentu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.