Zaznacz stronę

Kochański i Partnerzy doradzali przy przejęciu Duon Dystrybucja na rzecz brytyjskiego funduszu Infracapital

Firma prawnicza Kochański i Partnerzy (Kochanski & Partners) była doradcą prawnym przy transakcji przejęcia przez europejski fundusz inwestycyjny Infracapital, spółki z sektora infrastruktury gazowej Duon Dystrybucja S.A., której bieżąca działalność operacyjna bazuje na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG) na terenie Polski. Transakcja polega na nabyciu 100% akcji spółki Duon Dystrubucja od Grupy Fortum. Doradcą Grupy Fortum była firma prawnicza Norton Rose Fulbright.

Świadczenie usług prawniczych dla Infracapital przy tak istotnej transakcji M&A w sektorze energetyki i infrastruktury to ogromny zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność. Jesteśmy dumni ze współpracy z zespołem Infracapital przy tym projekcie oraz możliwości wspierania funduszu przy realizacji założonych planów biznesowych”powiedział Paweł Cholewiński, Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć w Kochanski & Partners.

Proces doradztwa prawnego świadczonego przez Kochanski & Partners obejmował w szczególności badanie due dilligence spółki, asystę przy strukturyzowaniu transakcji oraz przygotowanie i negocjowanie całości dokumentacji transakcyjnej. Finalizacja transakcji wymaga wciąż uzyskania zgody UOKiK. Jej zakończenie przewidziane jest najpóźniej na III kwartał 2017 roku. Strony wspólnie zadecydowały o nieujawnianiu ceny sprzedaży.

Infracapital to wiodący europejski inwestor z Wielkiej Brytanii, mający ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych. Infracapital jest dywizją funduszy M&G Investment, należących do grupy Prudential plc. Spółka w swoim portfelu ma aktywa o wartości ponad dwóch miliardów funtów. Wśród nich są między innymi oczyszczalnie ścieków oraz dostawcy ciepła, dostawcy wody w takich krajach UE jak Wielka Brytania, Szwecja, czy Słowacja.

Zespół Kochanski & Partners kierowany był przez Pawła Cholewińskiego (Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć w Kochanski & Partners) oraz Kamila Osińskiego (Adwokat, Partner, Szef Praktyki Nieruchomości), przy udziale Aleksandra Galosa (Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny).

Przechwytywanie