Zaznacz stronę

Kochański i Partnerzy doradcą Echo Polska Properties przy sprzedaży budynków biurowych na rzecz Griffin Premium Real Estate

Firma prawnicza Kochański i Partnerzy doradzała Echo Polska Properties przy transakcji nabycia przez Griffin Premium Real Estate następujących nieruchomości biurowych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 71,2 tys. m.kw.: A4 Business Park w Katowicach, Tryton Business House w Gdańsku oraz West Gate we Wrocławiu. Doradztwo Kochański i Partnerzy polegało między innymi na przeprowadzeniu pełnego badania due diligence nieruchomości stanowiących przedmiot transakcji.

Griffin Premium Real Estate w dniu 3 października 2017 roku jako kupujący zawarła przedwstępną umowę sprzedaży udziałów z Echo Polska Properties (Cyprus) PLC oraz Echo Polska Properties N.V., jako sprzedającymi, odnośnie 100% udziałów w spółkach zależnych sprzedających, będących komplementariuszami i komandytariuszami następujących spółek: (i) A4 Business Park – Iris Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; (ii) Emfold Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; oraz (iii) Echo – West Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, posiadającymi, odpowiednio, tytuły prawne do nieruchomości położonych w Katowicach, Gdańsku oraz we Wrocławiu, na których usytuowane są następujące kompleksy budynków biurowych: A4 Business Park, Tryton Business House oraz West Gate Lotnicza 12. Uzgodniona wartość aktywów brutto (GAV) dla nieruchomości wynosi około 160 mln euro.

Na podstawie umowy przedwstępnej Griffin Premium Real Estate nabędzie całość udziałów w spółkach zależnych, a w konsekwencji w spółkach nieruchomościowych posiadających tytuły prawne do wyżej wskazanych nieruchomości, z chwilą zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w spółkach zależnych, która ma zostać podpisana w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Pracami kancelarii Kochański i Partnerzy przy powyższym projekcie kierowali Rafał Zięba – Partner Zarządzający oraz Kamil Osiński, Szef Departamentu Prawa Nieruchomości, przy udziale zespołu prawników obejmujących m.in. Marcina Rżysko (Departament Prawa Nieruchomości), Pawła Mardasa (Departament Spraw Korporacyjnych), Szymona Gałkowskiego (Banking&Finance), Pawła Gruszeckiego (Departament Prawa Własności Intelektualnej).

grif