Zaznacz stronę

Kochański i Partnerzy zaprasza na Śniadanie Podatkowe poświęcone tematyce zmian w cenach transferowych.

Kochański i Partnerzy zaprasza na Śniadanie Podatkowe poświęcone tematyce zmian w cenach transferowych.

Konferencja ma charakter nieodpłatny i odbędzie się 17 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie naszej Kancelarii (Plac Piłsudskiego 1, Metropolitan, Warszawa).

Planowane przez nas spotkanie będzie miało charakter wykładu połączonego z otwartą dyskusją z zaproszonymi gośćmi.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z problematyką cen transferowych oraz wyzwaniami związanymi z nowelizacją wchodzącą w życie od 1 stycznia 2017 r.

Kwestie, jakie zostaną poruszone podczas spotkania to m.in.:

  • Bieżące regulacje z zakresu cen transferowych wymagające szczegółowej uwagi ze strony przedsiębiorców;
  • Rewolucyjne zmiany w obszarze cen transferowych, które wejdą w życie od początku 2017 roku;
  • W zależności od poziomu osiąganych przychodów lub kosztów, przedsiębiorca może być zobowiązany do sporządzenia: informacji o transakcji (Local File), analizy porównawczej (Benchmark Study), analizy na poziomie grupy (Master File) czy raportu wg krajów (Country-by-Country Reporting);
  • Zobowiązania Członka Zarządu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji do urzędu skarbowego;
  • Zobowiązania Przedsiębiorcy do sporządzenia dokumentacji cen transferowych najpóźniej do dnia złożenia deklaracji za rok podatkowy.

Spotkanie poprowadzą Tomasz Zaleski, Doradca podatkowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego oraz Szymon Balcerzak,Prawnik, Analityk, Szef Zespołu Cen Transferowych w Kochański i Partnerzy.

TZ SB

Osoby zainteresowane udziałem w organizowanym przez nas śniadaniu podatkowym proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres rsvp@kochanski.pl do dnia 13 czerwca 2016.