Zaznacz stronę

Interesujące orzeczenie dot. podniesionego kapitału akcyjnego firmy oraz PIT

Z dumą informujemy, że Tomasz Zaleski (Doradca Podatkowy, Partner) wygrał sprawę III SA/Wa 2784/10 o PIT przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Sąd potwierdził nasze stanowisko prawne, że podwyższony kapitał zakładowy uzyskany przez spółkę, nie stanowi dla akcjonariusza dochodu podlegającego opodatkowaniu. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z Tomaszem Zaleskim. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w Gazecie Prawnej oraz w naszym biuletynie z maja 2011 roku.