Zaznacz stronę

Inauguracja Polskiego Forum Arbitrażu

Dream Team PFA2016_Jeżewski MarekJuż w dniu jutrzejszym odbędzie się Inauguracja Polskiego Forum Arbitrażu w godz. 11.30-14.30 – Aula „D” Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Firma prawnicza Kochański i Partnerzy jest Partnerem Merytorycznym Projektu Polskiego Forum Arbitrażu.

Dyskusję, w której udział w panelu eksperckim weźmie m.in. Dr Marek Jeżewski, Partner w naszej firmie prawniczej Kochański i Partnerzy, poprowadzi mec. Roman Rewald.

Dr Marek Jeżewski wygłosi prelekcję w temacie „Rzeczywistości alternatywne – jak wyglądałby świat bez BIT-ów.”

Obok Dr Marka Jeżewskiego w panelu eksperckim wystąpią:

• dr Marcin Asłanowicz, Partner Wolf Theiss
• mec. Bogdan Dzudzewicz, General Counsel PKN Orlen
• mec. Jarosław Kołkowski, Partner Weil, Gotshal & Manges
• mec. Robert Lis, Partner Greenberg Traurig
• mec. Bartłomiej Niewczas, Counsel Bird & Bird
• mec. Karl Pörnbacher, Partner Hogan Lovells (Monachium)

Projekt otworzy wystąpienie Dariusza Mioduskiego, m.in. Wiceprezesa Polskiej Rady Biznesu, b. CEO Kulczyk Investments.

Europejskie Centrum Arbitrażu (ECA) to niezależna, niepolityczna oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem.

Polskie Forum Arbitrażu (PFA) to projekt promujący polubowne metody rozstrzygania sporów i przedstawiający arbitraż na trzech płaszczyznach: zjawisko społeczne, instytucja prawna oraz usługa dla biznesu.