Zaznacz stronę

German Desk

Niemcy, będące czwartą największą światową gospodarką, są najważniejszym partnerem handlowym Polski. W przybliżeniu 29% eksportu oraz 22% importu towarowego w Polsce odbywa się z udziałem Niemiec.

Dlaczego właśnie Polska?

 • Kapitał ludzki: wysoko wykwalifikowana i młoda kadra pracownicza (26,5 mln mieszkańców w wieku poniżej 55 lat).
 • Duży rynek wewnętrzny (6. co do wielkości kraj w UE pod względem powierzchni i liczby ludności).
 • Wieloletnia współpraca polsko-niemiecka przekłada się na wzajemne zrozumienie kultury biznesowej oraz wspólnego zorientowania na wspólny rozwój w skali globalnej.
 • Język niemiecki jest drugim najpopularniejszym językiem w Polsce (zaraz po języku angielskim).
 • Rozbudowane zaplecze naukowo-badawcze (1,20 mln studentów; 313tys. absolwentów rocznie).
 • Szybko rozwijająca się infrastruktura (5. miejsce pod względem długości sieć dróg w Europie).
 • Otoczenie przyjazne dla biznesu (3. miejsce wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w 2021 roku).
 • Atrakcyjne zachęty dla inwestorów (do 15 lat bez podatku CIT).

Niemieckie przedsiębiorstwa w Polsce

Niemcy, będące czwartą największą światową gospodarką, są najważniejszym partnerem handlowym Polski. W przybliżeniu 29% eksportu oraz 22% importu towarowego w Polsce odbywa się z udziałem Niemiec.  Obecnie w kraju działa ponad 7200 niemieckich spółek, które w samym 2018 roku zatrudniały w Polsce niemal 350 000 pracowników. W latach 2018-2020 średniorocznie powstawało w Polsce 343 firm z niemieckim kapitałem. Największym zainteresowaniem wśród niemieckich inwestorów cieszy się przemysł budowlany, technologiczny, motoryzacyjnym oraz transportowy, zaś najczęściej wybieraną lokalizacją jest województwo mazowieckie, w którym zlokalizowana jest co czwarta niemiecka firma.

W ciągu 25 lat niemieckie przedsiębiorstwa zainwestowały w Polsce łącznie 28 miliardów euro. Wśród nich można znaleźć nie tylko międzynarodowe korporacje, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa chcące rozwinąć swoją działalność poza granice swojego ojczystego kraju. Same inwestycje często są wspierane przez wyspecjalizowane instytucje doradzające polsko-niemieckim partnerom, takie jak Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa lub Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska, jak również wyspecjalizowane w obsłudze niemieckich podmiotów kancelarie prawne takie jak Kochański & Partners.

Niemcy jako zachodni sąsiad Polski zawsze były ważnym partnerem biznesowym, zaś wejście Polski do UE wyraźnie przyśpieszyło proces integracji i obecnie z roku na rok coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na ekspansje na rynku niemieckim.

Kochański & Partners: German Desk

Mamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów inwestujących na rynku polskim i niemieckim. Współpracujemy z czołowymi niemieckimi firmami prawniczymi zapewniając naszym klientom najwyższą jakość usług.

Jesteśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) działającej od 27 lat na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych i zrzeszającą interesy około 1000 firm członkowskich.  Nasze członkostwo w AHP Polska oznacza możliwość uczestnictwa w licznych spotkaniach biznesowych, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

Nasz zespół specjalistów rozumie jak ważne jest zrozumienie niemieckiej kultury biznesowej oraz posiadania aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach rynkowych panujących w Polsce i w Niemczech. Nasi prawnicy są gotowi wspierać wszelkie inwestycje świadcząc usługi w języku niemieckim oraz angielskim na każdym jej etapie.

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł specjalizuje się w polskim i europejskim prawie konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej oraz w prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa antymonopolowego, prawa energetycznego i prawa transportu kolejowego, w tym współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prelegent i wykładowca licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu naukowym jak i praktycznym. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Weronika Duda

Weronika Duda świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, w szczególności prawa obrotu nieruchomościami – zarówno w zakresie badania prawnego nieruchomości, negocjowania umów związanych z nabyciem nieruchomości i procesem budowlanym, jak i ich komercjalizacji (poprzez negocjowanie umów najmu). Zajmuje się także bieżącą obsługą spółek.

Karierę rozpoczęła w niemieckiej kancelarii Herfurth & Partners (z siedzibą w Hanowerze), a następnie przeniosła się do Polski i kontynuowała pracę w czołowych niemieckich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie – w tym Rödl, Noerr i Dentons (German Desk). Doradzała dwóm największym niemieckim przedsiębiorcom działającym na rynku automotive przy realizacji licznych inwestycji nieruchomościowych w Polsce (w tym o wartości ponad 500 MLN EUR) oraz prowadziła bieżącą oraz transakcyjną obsługę prawną wiodącej niemieckiej sieci sklepów spożywczych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W ramach programu ERASMUS studiowała też na Leibniz Universität Hannover w Niemczech. Ukończyła studia podyplomowe „Akademia spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dr hab. Markiyan Malskyy

Markiyan jest partnerem w praktyce sporów międzynarodowych. Pełni też funkcje szefa Ukrainian desk i konsula honorowego Austrii we Lwowie.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych, a także w rozwiązywaniu sporów, głównie w ramach międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w dziale arbitrażu międzynarodowego kancelarii Freshfields Bruckhaus Deringer w Paryżu. Przez 15 lat pracował w renomowanej ukraińskiej kancelarii prawnej Arzinger, gdzie na stanowisku partnera kierował praktyką rozwiązywania sporów międzynarodowych oraz nadzorował oddział firmy w Ukrainie Zachodniej. W 2016 r. uzyskał exequatur jako konsul honorowy Republiki Austrii we Lwowie. W 2019 r. Markiyan został powołany przez Prezydenta Ukrainy na stanowisko gubernatora obwodu lwowskiego, a po zrealizowaniu celów związanych z pełnieniem tej funkcji powrócił do praktyki prawniczej i akademickiej.

Markiyan jest autorem czterech książek, ponad 100 prac naukowych oraz ponad 300 artykułów i komentarzy. Często występuje też jako prelegent na konferencjach i seminariach. Jest regularnie powoływany na arbitra i rekomendowany w ponad 10 czołowych światowych instytucjach arbitrażowych.

Jak możemy pomóc?

Działamy w kluczowych sektorach gospodarki, w których działają niemieckie przedsiębiorstwa:

 • motoryzacyjnym,
 • budowlanym,
 • energetycznym,
 • spożywczym,
 • lotniczym i kolejowym, przemysłu maszynowego,
 • badawczo-rozwojowym,
 • transportowo-logistycznym.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie m.in. w obszarze:

 • realizacji inwestycji typu greenfield i brownfield,
 • obsługi transakcji,
 • pełnozakresowej bieżącej obsługi prawnej i doradztwa biznesowego,
 • doradztwa w sprawach pracowniczych i podatkowych
 • oceny możliwości skorzystania z zachęt podatkowych, w tym ulgi IP Box oraz ulgi na działalność badawczo-rozwojową B+R,
 • pozyskiwania dotacji państwowych.


Więcej informacji

 

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać pełny materiał:

Jak chronimy Twoją prywatność
Jako czołowa firma prawnicza w Polsce poważnie traktujemy obowiązek ochrony przekazywanych nam danych osobowych.
Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą wyrażonego przez Ciebie zapytania.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Kochański & Partners, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zapraszamy do kontaktu:

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.

Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.

Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe

+48 883 323 477

m.bedkowski-koziol@kochanski.pl

Weronika Duda

Weronika Duda

Radca prawny, Counsel, Praktyka Nieruchomości, Szef Praktyki German Desk

+48 888 736 561

w.duda@kochanski.pl

Dr hab. Markiyan Malskyy

Dr hab. Markiyan Malskyy

Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

+48 734 462 582

m.malskyy@kochanski.pl