Zaznacz stronę

Dr Marek Jeżewski w Dzienniku Gazecie Prawnej, 20 sierpnia 2012 r.

Dziennik Gazeta Prawna poprosił dr Marka Jeżewskiego o skomentowanie  faktu, że tylko dziesięć projektów zostało zgłoszonych do KE w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Jest to niewiele w porównaniu z liczbą mieszkańców Unii, która wynosi ponad pół miliarda.

Przeszkodą są skomplikowane procedury narzucone przez KE, których przejście zajmuje 21miesięcy. 

W artykule „UE skutecznie filtruje wystąpienia obywateli” dr Marek Jeżewski stwierdza, że tak skomplikowana procedura ma jednak swoje plusy.

Przewidziane procedury zapewniają odpowiednią reprezentatywność przedstawionym w inicjatywie pomysłom. Zapobiegają zgłaszaniu projektów przez wąskie grupy interesów. Szansę mają więc tylko te europejskie inicjatywy obywatelskie (ECI), które dotyczą spraw ważnych dla większego grona obywateli UE – wyjaśnia dr Marek Jeżewski z kancelarii Kochański Rapala i Partnerzy”.

Zdaniem dr Jeżewskiego taki filtr zgłaszanych projektów powoduje, że zgłaszane są tylko ważne inicjatywy. „Sygnalizowane we wnioskach sprawy dotyczą m.in. praw konsumenta, ochrony środowiska, praw wyborczych czy też prawnej ochrony życia, a więc kwestii z punktu widzenia obywateli fundamentalnych”.

Skan artykułu »