Zaznacz stronę

Biuletyn czerwiec 2012

Nowelizacja Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w odniesieniu do stosowania zachęt i zawierania umów dotyczących produktów refundowanych.

pdf »