Zaznacz stronę

Aleksander Galos i Wojciech Wrochna dołączyli do zespołu firmy prawniczej Kochański i Partnerzy (Kochanski & Partners)

Do zespołu firmy prawniczej Kochański i Partnerzy (Kochanski & Partners) dołączyli: mecenas Aleksander Galos na stanowisku Partnera kierującego Praktyką Energetyki, Surowców Naturalnych i Przemysłu Chemicznego oraz mecenas Wojciech Wrochna na stanowisku Counsel oraz Szefa Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych.

W ten sposób Kochański i Partnerzy wyraźnie wzmocniła oraz rozszerzyła zakres ekspertyzy, jak i świadczonych usług w ramach obu wymienionych obszarów usług prawnych.

Mecenas Aleksander Galos był w przeszłości Partnerem Zarządzającym warszawskiego biura międzynarodowej firmy prawniczej Hogan & Hartson L.LP   (obecnie Hogan Lovells), gdzie przez blisko 17 lat zajmował się doradztwem w zakresie przedsięwzięć PPP, finansowania projektów, projektów infrastrukturalnych, prawa energetycznego, prawa spółek, prawa administracyjnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów, finansów publicznych, zamówień publicznych, kwestii regulacyjnych czy zagadnień związanych z offsetem i ochroną konkurencji.

Doświadczenie mecenasa Aleksandra Galosa obejmuje m.in. programy emisji obligacji i komercyjnych papierów wartościowych w Polsce, jak również projekty typu project finance, przy których doradzał niektórym z największych międzynarodowych instytucji finansowych, takim jak IFC, Bank Światowy i EBOiR. Projekty te dotyczyły infrastruktury lokalnej w kilku największych miastach Polski, w tym w Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu.

Mecenas Aleksander Galos doradzał ponadto międzynarodowym producentom sprzętu wojskowego oraz dostawcom sprzętu w ramach umów offsetowych, a także jednemu z największych w Europie operatorów autostrad.

Aleksander Galos posiada także duże doświadczenie w postępowaniach w Komisji Europejskiej i przed instytucjami administracji państwowej.

W przeszłości pan Galos pełnił również funkcję Dyrektora Gabinetu Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów. Reprezentował Ministerstwo Skarbu Państwa w sporze z inwestorami w PZU S.A., a przez kilka lat był także Członkiem Zarządu znanej firmy deweloperskiej Eko-Park S.A. i członkiem wielu rad nadzorczych, w tym polskich i międzynarodowych banków.

Przed dołączeniem do Kochanski & Partners Aleksander Galos pełnił ważną funkcję Dyrektora Biura Prawnego PGE EJ1 Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za wszelkie aspekty prawne realizacji projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Mecenas Wojciech Wrochna specjalizuje się w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji, pomocy publicznej, regulacji sektorowych oraz obsłudze inwestycji, transakcji i podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Posiada doświadczenie w instytucjach europejskich (Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Parlament Europejski) oraz instytucjach rządowych (m.in. jako doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wojciech Wrochna wielokrotnie reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską w sprawach dotyczących naruszenia przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa UE. Prowadził również postępowania w Komisji Europejskiej dotyczące m.in. notyfikacji projektów pomocy publicznej, w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE oraz projektów M&A.

Jego doświadczenie w sektorze rynków regulowanych obejmuje kompleksowe doradztwo dla klientów w zakresie inwestycji i przeprowadzania transakcji na tych rynkach, pozyskiwania finansowania (fundusze UE), m.in. doradztwo w zakresie realizacji inwestycji Terminalu LNG, projektach kogeneracyjnych, OZE, w tym farm wiatrowych czy sieci szerokopasmowych.

Pracował również jako doradca dla PGE EJ1 Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa PGE) gdzie zajmował się sprawami regulacyjnymi sektora energetycznego, rynku mocy, kontraktami różnicowymi, prawem UE, w tym kwestiami pomocy publicznej.  Obecnie Wojciech Wrochna na stałe współpracuje również jako ekspert
z PSE S.A.

Wojciech Wrochna jest wykładowcą akademickim, autorem artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Piotr Kochański, Partner Zarządzający firmy prawniczej Kochański i Partnerzy powiedział: „Z wielką satysfakcją witamy Panów Aleksandra Galosa i Wojciecha Wrochnę w zespole naszej Firmy Prawniczej Kochański & Partners. Obaj Panowie to wybitni eksperci i  doświadczeni prawnicy,  działający w sektorach Energetyki, Zasobów Naturalnych ,Przemysłu Wydobywczego oraz Przemysłu Chemicznego .

Wierzymy, że mec. Aleksander Galos, jako Partner, Szef tej Praktyki Sektorowej i mec. Wojciech Wrochna, przy współpracy z dr. Michałem Będkowskim-Koziołem, Partnerem, Szefem Praktyki Prawa Konkurencji w Kochanski & Partners będą w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną, w każdym aspekcie spraw Klientów z sektorów Przemysłów Energii, Bogactw Naturalnych i Wydobywczego, a w tym obsługę transakcji i doradztwo w kwestiach regulacyjnych.  W tym miejscu warto podkreślić również bogate doświadczenie mecenasa Wojciecha Wrochny, uzyskane w efekcie Jego pracy w instytucjach europejskich, które powinno być niezmiernie pomocne dla polskich przedsiębiorców w ich kontaktach z organami Unii Europejskiej‎.

Na koniec Piotr Kochański dodał – „Jesteśmy przekonani, że z rozległej i specjalistycznej wiedzy naszych nowych członków zespołu skorzystają także inne nasze Praktyki w tym, Sektora Usług Finansowych, Infrastruktury i Budownictwa, Nieruchomości, Nowych Technologii i Telekomunikacji czy Przemysłu Obronnego.”

 PicMonkey Collage