Zaznacz stronę

Kancelaria Kochański i Partnerzy nagrodzona za wspieranie rozwoju mediacji w Polsce.

2Kancelaria Kochański i Partnerzy została wyróżniona przez Centrum Mediacji Lewiatan oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju za wspieranie rozwoju mediacji w Polsce, w szczególności za stanowcze „TAK” dla mediacji ze skierowania sądu w roku mediacji gospodarczej 2015.

W dniu 28 października 2015 roku, podczas konferencji zorganizowanej pod hasłem „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej”, mec. Piotr Kochański oraz mec. Tobiasz Szychowski odebrali przyznaną naszej kancelarii nagrodę.

Kancelaria Kochański i Partnerzy wyraża zgodę na prowadzenie mediacji sądowych dlatego, że to się opłaca jej klientom – my wierzymy w nasz etos zawodowy i dlatego nasze działania koncentrujemy na potrzebach, na interesach klienta. Jeżeli nasza analiza prawna, nasza ocena dowodów i potencjalnych wyników postępowania w sprawie prowadzi do wniosku, że w najlepszym interesie klienta jest ugoda bez procesu, i takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez klienta, wtedy do tego dążymy. Klient o możliwości stosowania mediacji jako trybu musi wiedzieć, zatem, kiedy to właściwe, edukujemy klientów, wyjaśniamy istotę mediacji, jej zalety, staramy się uzmysławiać klientom wszystkie narzędzia mogące mieć zastosowanie w procesie rozstrzygania ich sporów. – powiedział mec. Piotr Kochański.

 

Centrum Kochanski & Partners dyplom uznania 2015 jpgMediacji Lewiatan przy Konfederacji Lewiatan (obecnie działające pod nazwą Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan)  jest instytucją służącą nowoczesnemu, polubownemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych.

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w marcu 2007 r. przez prof. Leszka Balcerowicza, który jest jej wyłącznym fundatorem. Celem Forum Obywatelskiego Rozwoju jest zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym. Podstawowymi kierunkami działań FOR są: mobilizowanie do obywatelskiej aktywności oraz działalność informacyjno-edukacyjna.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęli: Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP, Centrum Mediacji przy NRA, Amerykańska Izba Handlowa oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie. Patronat medialny nad konferencją objęła Rzeczpospolita.