Zaznacz stronę

Zamówienia publiczne

Doradzamy zarówno zamawiającym jak i wykonawcom we wszelkich sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

Działając na rzecz wykonawców, pomagamy rozpoznać i właściwie zinterpretować SIWZ oraz przygotować ofertę zgodnie z zawartymi w niej wymogami. Kontrolujemy działania zamawiających publicznych pod kątem ich zgodności z prawem zamówień publicznych wskazując wykonawcom dostępne środki ochrony prawnej. Reprezentujemy Klientów wobec zamawiającego jak i w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą lub przed sądami powszechnymi w sprawach skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Świadcząc usługi na rzecz zamawiających, wspieramy ich na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od pomocy w przygotowaniu SIWZ i prowadzeniu postępowania, aż do etapu bronienia decyzji zamawiającego przed KIO.

  • Powiązane usługi

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych