Zaznacz stronę

Spory

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie sporów mogących wynikać pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji. Pomagamy wykonawcom identyfikować i zgłaszać inwestorowi lub Inżynierowi Kontraktu roszczenia o dodatkowy koszt oraz przedłużenie czasu na ukończenie umowy, a inwestorowi dokonać oceny zgłoszonych mu przez wykonawcę roszczeń.

Reprezentujemy uczestników procesu inwestycyjnego we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z realizacją inwestycji. Wspieramy Klientów także w wypadku skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja czy arbitraż.

  • Powiązane usługi

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych